Historie

image

Stepařský klub Fidgety Feet založil roku 1991 Ing. Petr Hejna. Soubor působil v Domě dětí a mládeže v Hradci Králové. V roce 1996/1997 se stal soubor součástí tanečního oboru Základní umělecké školy Střezina. Díky tomuto spojení jsme získali perfektní zázemí v podobě tělocvičny se stepařskou podlahou a možnost spolupráce s dalšími tanečními pedagogy. Před několika lety jsme rozšířili naše běžné věkové skupiny (dětská, juniorská a hlavní věková kategorie - převážně studenti středních a vysokých škol) o kurzy stepu pro dospělé.

V současné době působíme pod vedením manželů Lenky a Petra Hejnových. Od školního roku 2016/17 rozšířily trenérskou část souboru Mgr. Apolena Dobešová a Mgr. Lucie Čáslavská, v roce 2018/2019 Mgr. Andrea Plecháčová. Choreograficky se na přípravě soutěžních tanců podílejí také sólisté souboru: Michaela Hejnová a Štěpán Žďárek. Od doby založení prošlo naším souborem nepočítaně stepařů a v současné době je nás téměř sto tanečníků a tanečnic ve věku od sedmi do šedesáti let.

Soutěže a další akce

Naši běžnou výuku doplňujeme účastí na soutěžích. Můžeme se pochlubit celou řadou úspěchů z mistrovství MČR i Evropy a pohárových soutěží (Praha, Brno, Říčany). Jsme pravidelnými účastníky všech soutěží, které se pořádají v ČR, a obsazujeme většinou finálové i medailové pozice. K našim největším soutěžním dobrodružstvím patří pak vždy mistrovství světa ve stepu v německé Riese, na které se nám také daří získat každoročně několik nominací.

Kromě soutěží vystupujeme na mnoha společenských akcích. Naše choreografie stepařsky nejpokročilejší části souboru bývají ozdobou mnohých plesů v Hradci Králové a blízkém okolí. Jsme zváni na prestižní společenské akce konané pod záštitou Města Hradec Králové či Královéhradeckého kraje. Již od roku 2006 pořádáme vždy na závěr školního roku také vlastní celovečerní vystoupení "Klapity Klap" v Kongresovém centru Aldis.

Inspiraci pro výuku či choreografie a zdokonalování techniky čerpáme ze setkání s předními zahraničními lektory, jejichž seminářů se účastní jak naši pedagogové, tak naši pokročilí stepaři. Mezi naše oblíbené zahraniční stepaře a lektory patří T. Brock, A. Rathgeb, M. Dorrance, Costel a Dorel Surbeck, Ch. Arnold, J. S. Smith, D. Borak. S. Weber, Leonardo a Emanuele D´Angelo.

Repertoár

A co od nás můžete čekat? Náš repertoár tvoří choreografie pro různé počty tanečníků - sóla, dueta, tria, malé skupiny (čtyři až sedm tanečníků) a formace (osm až dvacet čtyři tanečníků). V roce 2015 jsme uskutečnili také náš sen – vytvořit show choreografii pro velký počet tanečníků - tzv. produkci. Bylo nás v jednu chvíli na jevišti skoro 50 tanečníků a s touto choreografií „42nd Street“ od V. Lopoura jsme získali zlato na MČR, na ME a 5. místo na MS. Na soutěžích působíme v kategoriích Děti (do jedenácti let), Junioři (do patnácti let), v Hlavní věkové kategorii (od šestnácti let, Dospělí I) a v kategorii Dospělí II (od 31 let).

Tančíme na hudbu nejrůznějších žánrů a stylů, jak se sami můžete přesvědčit, pokud se na nás někdy zajdete podívat.

Naši lektoři

MgA. Lenka Hejnová, Ph.D.

image

Lenka Hejnová je absolventkou Konzervatoře Pardubice a JAMU v Brně v oboru Hra na klavír. Současně se studiem hry na klavír se od dětství věnovala tanci. Nejdříve byla žačkou tanečního oboru v ZUŠ (bývalá LŠU) a členkou souboru mažoretek, ve kterém působila mnoho let i jako choreografka. Po ukončení obou cyklů ZUŠ a členství v mažoretkovém souboru se dále vzdělávala příležitostně v tanečním umění v rámci seminářů (klasický tanec, jazzový tanec a především různé styly a techniky tzv. současného tance; TC UK, ARTAMA apod.). První stepařské kurzy absolvovala v taneční škole Starlet v Brně. Ve studiu stepu pokračovala u P. Hejny, u Pavla a Petra Hrubcových na Letních školách stepu a je absolventkou cyklu seminářů Metodika stepu I a II v rámci DVPP pod vedením Z. Pileckého.

V současné době je společně s manželem vedoucí souboru Fidgety Feet, který působí na ZUŠ Střezina.

Od roku 1998 vytvořila pro tanečníky souboru bezpočet soutěžních a cvičných choreografií od sól až po velké formace. Inspiraci pro výuku a další zdokonalování čerpá na seminářích nebo letních tanečních kurzech se zahraničními lektory (T. Brock, A. Rathgeb, M. Dorrance, D. Borak a další), jichž se pravidelně účastní společně se svými svěřenci.

Ing. Petr Hejna

image

Petr Hejna vystudoval Střední průmyslovou školu výroby hudebních nástrojů v Kraslicích a Vysokou školu lesnicko-dřevařskou ve Zvolenu. Od dob vysokoškolských studií se však věnoval i tanci. Se stepem začal v roce 1988. V roce 1991 založil v Hradci Králové vlastní taneční stepařský soubor FIDGETY FEET (v překladu „nepokojné nohy“), který působil v Domě dětí a mládeže. Ve školním roce 1996/97 přestoupil celý soubor do tanečního oboru ZUŠ Střezina, kde působí dosud.

Petr Hejna je také výrobcem stepařských plechů v České republice.

Mgr. Lucie Čáslavská

image

Lucie Čáslavská absolvovala v Olomouci Filozofickou fakultu obor Psychologie. Tanci se věnuje od školkového věku, kdy začala docházet na taneční obor ZUŠ Střezina k Mgr. Petře Šustové. Během let tak měla možnost nahlédnout a vyzkoušet si mnohé taneční styly např. scénický tanec, balet, lidové tance. Ke stepu se dostala v roce 2002, kdy začala navštěvovat výuku v souboru Fidgety Feet u Ing. Petra Hejny, následně stepovala pod vedením MgA. Lenky Hejnové Ph.D. V průběhu let se účastnila nesčetně stepařských a tanečních soutěží ve většině věkových kategoriích s medailovým i nemedailovým umístěním. Příležitostně navštěvuje taneční a stepařské semináře pod vedením českých i zahraničních lektorů.

V roce 2015 vytvořila první stepařské choreografie pro juniorské sólisty. Ve školním roce 2016/2017 přijala místo externího pedagoga a začala vyučovat step na ZUŠ Střezina.

Mgr. Andrea Plecháčová

Andrea Plecháčová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Tanci se začala věnovat na prvním stupni základní školy. Od té doby je tanec jejím životem a v průběhu let vyměnila pouze baletní piškoty a špičky za stepařské boty, které už nevyzula. Stepovat začala v 9 letech a její první úspěch byl již v roce 2008, kdy tančila v choreografii Only you a vyhrála 1. místo v kategorii formací dětí na MČR v Brně. Za svou stepařskou kariéru tančila celkem v 17 soutěžních choreografiích. Je finalistkou MČR a ME (např. ME 2016 bronz za formaci v kategorii Adults I).

Od roku 2015/2016 začala tvořit choreografie pro soubor Fidgety Feet a od září 2018 se stala oficiálně externím pedagogem tanečního oboru ZUŠ Střezina.

Michaela Hejnová

image

M. Hejnová je absolventkou Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové. V ZUŠ Střezina začala tančit již v pěti letech. Jejími pedagogy byly Mgr. P. Cejnarová a Mgr. D. Pešová. Od šesti let stepuje. Její první učitelkou byla L. Hejnová, pod jejímž vedením získala v 11 letech svůj mistrovský titul v dětské kategorii sólistek.

Jako členka souboru Fidgety Feet získala bezpočet medailových ocenění na pohárových soutěžích i mistrovstvích ve všech disciplínách (solo, duet, trio, malé skupiny, formace, produkce). Účastnila se několika mistrovství světa a byla finalistkou několika ročníků mistrovství Evropy. Od roku 2016 se podílí na tvorbě choreografií pro soubor Fidgety Feet.

Od svého juniorského věku se pravidelně účastní stepařských seminářů a letních tanečních škol. Mezi její oblíbené české lektory patří Z. Pilecký a mezi zahraniční T. Brock, A. Ratgheb, D. Borak a D´Angelo Brothers.